Petycje

 

Procedura rozpatrywania petycji                                     Ogłoszenia - petycje wielokrotne

 


Rozpatrywane petycje:

Przedmiot petycji Petycja wielokrotna Data złożenia
Dotyczy braku opracowania przez Radę Miasta Biała Podlaska dokumentu określającego zasady i tryb postępowania w ramach inicjatywy lokalnej 29.04.2022
Dotyczy podjęcia działań w ramach nadzoru nad jst w zakresie procesu stanowienia aktów prawa miejscowego przez Radę Miasta Biała Podlaska 08.04.2022
Dotyczy dostosowania Statutów Młodzieżowych Rady Miasta do obowiązujących przepisów prawa 13.02.2022
Dotyczy wydawania pozowleń na budowę 19.11.2021
Dotyczy motoambulansu 21.05.2021
Dotyczy publikacji danych o ilości zajętych wolnych miejsc w szpitalach 15.05.2021
Dotyczy spektrum badań przed wypisem pacjenta z IP-SOR 12.05.2021
Dotyczy wykorzystania karetek w ramach ZRM 28.03.2021
Prośba o wycofanie skargi dot. zarządzeń Wójta Gminy Wojcieszków 21.10.2020
Prośba o wycofanie skargi do WSA dot. zarządzeń Wójta Gminy Wojcieszków 20.10.2020
Kontrola podmiotów medycznych (szpital, SOR) oraz rejestracji do POZ 18.11.2019
Działanie Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego 15.11.2019
Kontrola podmiotów medycznych (poradnie stomatologiczne, chirurgiczne) 19.10.2019
Wprowadzenie jęz. białoruskiego na przejściach granicznych z Republiką Białorusi 04.10.2019
Test wiedzy z zakresu diagnostyki pacjenta 25.09.2019
Działalność Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 02.09.2019
Wstrzymanie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 w zakresie działek będących własnością osób składających petycję 13.03.2018
Petycja ws. statystyki 29.11.2017

Strony