Mniejszości narodowe i etniczne

Aktualności

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich – 2018 r.

Konkurs stypendialny dla osób pochodzenia romskiego studiujących na uczelniach lub będących słuchaczami kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, kolegiów pracowników służb społecznych w roku akademickim 2016/2017

Konkurs stypendialny dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017

Konkurs stypendialny dla osób pochodzenia romskiego studiujących na uczelniach lub będących słuchaczami kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, kolegiów pracowników służb społecznych w roku akademickim 2014/2015

Programy na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Strony