Na wakacje tylko z ważnym dokumentem

Planując wakacje za granicą, pamiętajmy o sprawdzeniu daty ważności swojego dokumentu tożsamości - przypomina wojewoda Wojciech Wilk. Ważny dokument jest jedną z gwarancji bezpiecznego pobytu za granicą, zwłaszcza jeśli chodzi o najmłodszych. Dzieci także powinny mieć dokument: tymczasowy dowód osobisty lub paszport.
Dowód w Unii, paszport poza nią
Swoboda poruszania się pomiędzy państwami strefy Schengen nie zwalnia z obowiązku posiadania przez obywateli państw członkowskich dokumentu podróży (dowód osobisty, paszport), poza granicami strefy Schengen posługujemy się wyłącznie paszportem. Zarówno osoby pełnoletnie, jak i dzieci MUSZĄ posiadać własny dokument.
Na wydanie paszportu poczekamy od 2 do 4 tygodni.
Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym niezależnie od miejsca zameldowania. W naszym regionie można ubiegać się o wydanie dokumentu w placówkach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Chełmie, Zamościu, Białej Podlaskiej oraz w Puławach. Ubiegając się o paszport do wniosku o wydanie dokumentu należy dołączyć opłatę paszportową oraz fotografię. Osoby pełnoletnie składają wniosek osobiście, natomiast dla osoby małoletniej wniosek składają rodzice lub opiekunowie prawni, obecność osoby małoletniej jest wymagana po ukończeniu 5 lat.
Nagłe zdarzenie- paszport potrzebny od zaraz
Od ubiegłego roku istnieje możliwość ubiegania się o paszport tymczasowy przez osobę, która potrzebuje dokumentu w nagłych przypadkach, związanych ze swoją pracą zawodową (na przykład nieplanowana wcześniej podróż służbowa). O taki paszport można ubiegać się też w nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.
Sobota z paszportem
Lubelski Urząd Wojewódzki prowadzi akcję „Sobota z paszportem”. W wybrane soboty w maju, czerwcu i lipcu komórki LUW w pięciu miastach województwa (Lublin, Puławy, Chełm,  Zamość, Biała Podlaska) odpowiedzialne za załatwianie spraw paszportowych pracowały i będą pracować od godz. 8 do godz. 15. Ich pracownicy przyjmują w tym czasie wnioski o wydanie paszportów, a także wydają gotowe dokumenty. Dwie ostatnie w tym roku „Soboty z paszportem” odbędą się 5 i 12 lipca. Gorąco zapraszamy mieszkańców województwa do skorzystania z okazji załatwienia spraw paszportowych w dwie kolejne soboty.
Szczegółowe informacje na temat procedury wydawania paszportu znajdują się na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego pod linkiem http://www.lublin.uw.gov.pl/paszporty