Oświadczenie wojewody ws. protestu przed LUW w dniu 19.05.2017 r.

19.05.2017

Podstawą funkcjonowania demokracji jest wolność zgromadzeń i wolność słowa. Nie rozumiem dlaczego KOD i inni uczestnicy tego protestu kwestionują moje prawo do uczestniczenia w marszu ku czci Żołnierzy Niezłomnych, zorganizowanym przez wiele środowisk niepodległościowych i kombatanckich, m.in. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół czy Korporację Akademicką Astrea Lubliniensis. W gronie tych współorganizatorów znalazł się również ONR. Przypomnę, że w marszach tych miałem honor uczestniczyć wraz z kombatantami i rodzinami Żołnierzy Niezłomnych.
 
Mój udział w marszu – w tym roku i poprzednich latach – nie oznaczał z całą pewnością mojego zaangażowania na rzecz ONR, ale był formą oddania czci i upamiętnienia wielkich bohaterów i patriotów – Żołnierzy Wyklętych.  
                                                                                        
Rzeczpospolita Polska gwarantuje dziś pełną demokrację, na którą składają się właśnie wolność zgromadzeń i wolność słowa, której nie odmawiam i nigdy nie odmawiałem nikomu. Wymiernym przykładem tej wolności jest dzisiejsza manifestacja KOD i ugrupowań lewicowych, nawet jeżeli protestujący korzystają z niej w tak pozbawiony sensu sposób. Zajmują się przecież moją wypowiedzią sprzed blisko trzech miesięcy, która dodatkowo została już wielokrotnie i na różne sposoby omówiona i wyjaśniona.
 
Naprawdę jest mnóstwo ważniejszych spraw, problemów i zagadnień, ale widać opozycja i KOD nie chcą, albo nie potrafią się nimi zajmować, więc odgrzewają „stare kotlety”. Trudno, w demokracji można i tak, a społeczeństwo samo to oceni. Chcę też stanowczo podkreślić, że nie posługuję się językiem pogardy i nienawiści, jak mi się zarzuca.
 
 
                                                                                              Z poważaniem
 
 
 
                                                                                          Przemysław Czarnek
                                                                                                         (-)
                                                                                           Wojewoda Lubelski