Sprostowanie informacji na profilu „Świdnik Wspólna Sprawa” w portalu społecznościowym Facebook

11.07.2017

 
 
P.T.
Administrator
Profilu FB „Świdnik Wspólna Sprawa”
 
 
Szanowni Państwo,
 
W związku z umieszczeniem w dniu 9 lipca 2017 r. na profilu „Świdnik Wspólna Sprawa” w portalu społecznościowym Facebook wpisu o treści „Wojewoda Czarnek na temat burmistrza Jaksona. Zgadzacie się z tą opinią? Źródło: "Panorama Lubelska", czerwiec / lipiec 2017” wraz z fotografią 8 strony wspomnianego czasopisma zawierającą portret wojewody – proszę o usunięcie wpisu oraz sprostowanie nieprawdziwej informacji w nim zawartej.
 
Nie jest prawdą jakoby wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek wypowiadał się w przywołanym wywiadzie na temat burmistrza Waldemara Jaksona. Opinia zawarta w tej publikacji jest głosem w dyskusji nad możliwymi w dalszej przyszłości zmianami w prawie wyborczym. Ogólny charakter tej wypowiedzi nie uprawnia do przypisywania wojewodzie oceny konkretnego samorządowca, której nigdy nie wypowiedział.
 
Przekłamanie jest tym dotkliwsze, że znana wojewodzie działalność burmistrza Waldemara Jaksona jest przykładem bardzo dobrej pracy włodarza miasta, którego mieszkańcy obdarzyli zaufaniem przez szereg kadencji. Zestawianie życiorysu tego działacza opozycji niepodległościowej z trwającymi przez wiele lat w niektórych samorządach patologiami postkomunizmu i reliktów komunizmu należy uznać za wyjątkowo niestosowne.
 
 
Rzecznik Prasowy Wojewody
(-)
Radosław Brzózka