Sprostowanie w portalu rp.pl ("Rzeczpospolita")

05.06.2018

Lublin, dnia 30 maja 2018 r.
 
Pan
Bogusław Chrabota
Redaktor Naczelny
Rzeczpospolita
 
Szanowny Panie Redaktorze,
zgodnie z art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o zamieszczenie na łamach „Rzeczpospolitej” sprostowania informacji zawartych w artykule pt. „Uzbekistan oferuje Polsce migrantów zarobkowych”, autorstwa Ady Michalak (http://www.rp.pl/Polityka/180529915-Uzbekistan-oferuje-Polsce-migrantow-zarobkowych.html z dnia 21.05.2018 roku).
 

SPROSTOWANIE
 
W artykule autorstwa red. Ady Michalak „Uzbekistan oferuje Polsce migrantów zarobkowych” (http://www.rp.pl/Polityka/180529915-Uzbekistan-oferuje-Polsce-migrantow-zarobkowych.html z dnia 21.05.2018 roku) zawarte zostało nieprawdziwe stwierdzenie, że „Swoją gotowość do zatrudnienia specjalistów z Uzbekistanu potwierdzili wojewodzi Bagiński i Czarnek”. Pomijając błędne użycie słowa „wojewoda” trzeba podkreślić, że kilkanaście miesięcy temu odbyło się kurtuazyjne spotkanie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka z konsulem Uzbekistanu. Jak na wielu innych tego typu spotkaniach, tak również na tym rozmowy miały charakter ogólny i jest całkowitą nieprawdą twierdzenie jakoby wojewoda deklarował na nim gotowość zatrudnienia specjalistów z Uzbekistanu.
 
Z poważaniem
Rzecznik Prasowy Wojewody
Radosław Brzózka