Treść sprostowania do Gazety Wyborczej

16.02.2016

Lublin, dnia 10 lutego 2016 r.
 
 
Pan
Paweł Krysiak
Redaktor Naczelny
Lubelskiej Redakcji
„Gazety Wyborczej”
 
 
Szanowny Panie Redaktorze,
zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24) proszę o zamieszczenie na łamach „Gazety Wyborczej Lublin” sprostowania, dotyczącego informacji zawartych w artykule autorstwa Piotra Kozłowskiego, zatytułowanym „Syn radnej PiS dyrektorem wojewody” („Gazeta Wyborcza Lublin”, 10 lutego 2016 r., s. 2).
 
Chcę zwrócić uwagę, że całkowicie nie jest zgodna z prawdą informacja o „masowych zwolnieniach” w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Jak wielokrotnie podkreślałem w spotkaniach z dziennikarzami mediów lokalnych, w tym z Redakcji Gazety Wyborczej Lublin nikt z pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dotychczas pracy nie stracił. Nastąpiły zapowiadane przeze mnie zmiany na kilku stanowiskach kierowniczych. Czterem dyrektorom i czterem zastępcom wyznaczono nowe stanowiska i zakresy obowiązków.
 
Zgodne z prawem prasowym, ale przede wszystkim z oczekiwaniem społecznym jest by dziennikarz zachowywał szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzał zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości. Publikowanie zatem stwierdzeń o „masowych zwolnieniach” jest całkowicie nieuprawnione. W mojej ocenie to celowe wprowadzanie opinii publicznej w błąd, niezgodne z etyką dziennikarską opartą na dążeniu do przedstawiania prawdy.
 
Podkreślam, że jestem otwarty na współpracę, ale jednocześnie apeluję o obiektywizm w przedstawianiu informacji dot. mojej osoby oraz podejmowanych przeze mnie działań czy podejmowanych decyzji.
 
Z poważaniem
 
Wojewoda Lubelski
Przemysław Czarnek
 
.
 

SPROSTOWANIE
 
Nie jest zgodna z prawdą informacja o „masowych zwolnieniach” w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, która  ukazała się na łamach „Gazety Wyborczej Lublin w Lublinie” w artykule autorstwa Piotra Kozłowskiego, zatytułowanym „Syn radnej PiS dyrektorem wojewody” („Gazeta Wyborcza Lublin”, 10 lutego 2016 r., s. 2).
 
Nikt w urzędzie dotychczas pracy nie stracił. Nastąpiły jedynie zmiany na kilku stanowiskach kierowniczych.
 
Nie jest również prawdziwe stwierdzenie, że „nowy wojewoda odwołał siedmiu dyrektorów wydziałów”. Informuję, że nie zostali odwołani - tylko czterem dyrektorom i czterem zastępcom wyznaczono nowe stanowiska i zakresy obowiązków w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.
 
Wojewoda Lubelski
Przemysław Czarnek