Nieodpłatna pomoc prawna

 

Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa lubelskiego w zakresie:

Pełna lista organizacji pozarządowych (A,B,C)

L.p. Nazwa Adres A-wp A-wyk B-wp B-wyk C-wp C-wyk
14 Fundacja Młodzi Ludziom Borysław 49, 96-130 Głuchów 18.09.2019 ---------- 18.09.2019 ---------- 07.11.2019 ----------
15 Fundacja Gołębie Serce ul. Litewska 33B, 35-302 Rzeszów 02.09.2019 ---------- 02.09.2019 ---------- ---------- ----------
16 Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono ul. Lwowska 28/22, 22-400 Zamość 18.07.2019 ---------- 18.07.2019 ---------- ---------- ----------

Strony