Sprawy do załatwienia

Budownictwo Cudzoziemcy Język migowy
 Dziedzictwo narodowe  Informacja publiczna Mienie zabużanskie
 Komunikacja I transport  Nieruchomości  Obywatelstwo
Odszkodowania  Ordery I odznaczenia Ochrona zdrowia
 Polityka społeczna Pomoc dla poszkodowanych  Paszport
 Profil zaufany  Repatriacja Prawo miejscowe
Skargi I wnioski Tłumacze przysięgli Rolnictwo
Unia europejska Skargi I wnioski Stan wyjątkowy