Sprawy do załatwienia

Budownictwo Cudzoziemcy Język migowy
Geodezja  Informacja publiczna Mienie zabużanskie
 Komunikacja I transport  Nieruchomości  Obywatelstwo
 Należności  budżetowe Odszkodowania  Ordery I odznaczenia
Ochrona zdrowia  Polityka społeczna Pomoc dla poszkodowanych
 Paszport  Profil zaufany  Repatriacja
Prawo miejscowe Skargi I wnioski Tłumacze przysięgli
Rolnictwo Skargi I wnioski  
Unia europejska  Dziedzictwo narodowe