Petycja w sprawie umieszczenia w BIP LUW w Lublinie rejestrów umów

Podmiot wnoszący: 

Fundacja Wolności

Data złożenia: 

25.04.2017

Wydział/wydziały rozpatrujące: 

Przewidywany termin rozpatrzenia: 

25.07.2017

Sposób rozpatrzenia: 

Petycja rozpatrzona pozytywnie - odpowiedzi udzielono 21.07.2017