Petycja w sprawie modernizacji pieszych przejść granicznych

Podmiot wnoszący: 

Jan Dziurzyński

Data złożenia: 

01.08.2017

Wydział/wydziały rozpatrujące: 

Przewidywany termin rozpatrzenia: 

30.10.2017

Sposób rozpatrzenia: 

Zainteresowanemu udzielono odpowiedzi 15 września 2017 r.