Petycja ws. ulepszenia jednostek ratunkowych

Data złożenia: 

28.11.2017

Wydział/wydziały rozpatrujące: 

Przewidywany termin rozpatrzenia: 

28.02.2018

Sposób rozpatrzenia: 

Zainteresowanej udzielono odpowiedzi 16 lutego 2018 r.