Petycja ws. systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Data złożenia: 

29.11.2017

Wydział/wydziały rozpatrujące: 

Przewidywany termin rozpatrzenia: 

28.02.2018

Sposób rozpatrzenia: 

Zainteresowanej udzielono odpowiedzi 16 lutego 2018 r.