Wstrzymanie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 w zakresie działek będących własnością osób składających petycję

Podmiot wnoszący: 

Grzegorz Szlachta, Barbara Rabuszak, Wiesław Wierzbicki

Data złożenia: 

13.03.2018

Wydział/wydziały rozpatrujące: 

Przewidywany termin rozpatrzenia: 

12.06.2018

Sposób rozpatrzenia: 

Zainteresowanym udzielono odpowiedzi 23 maja 2018 r.

Skan petycji: