Pełnomocnik wojewody do pełnienia funkcji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS)

Andrzej Odyniec

ul. Lubomelska 1/3, 20-072 Lublin

pok. 1015
tel. 81 74-24-214
e-mail:wbzk [at] lublin.uw.gov.pl ( )wbzk [at] lublin.uw.gov.pl

 

 

Do podstawowych obowiązków pełnomocnika należy:

  • zbieranie informacji, prowadzenie konsultacji i uzgodnień dotyczących uczestnictwa wojewody lLubelskiego w określonym przedsięwzięciu;
  • zajmowanie stanowiska i organizowanie działań we wszystkich sprawach dotyczących realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza;
  • koordynowanie działań podejmowanych przez wojewodę lubelskiego, jako podmiot uczestniczący w systemie HNS;
  • reprezentowanie Wojewody Lubelskiego (wyznaczającego) w kontaktach z innymi uczestnikami systemu HNS.