Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Angelika Konaszczuk

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 258
tel. 81-74-24-732
e-mail: akonaszczuk [at] lublin.uw.gov.pl

 

 

 

Do podstawowych obowiązków pełnomocnika należy:

  • koordynowanie na obszarze województwa lubelskiego działań organów administracji rządowej, realizujących zadania na rzecz mniejszości,
  • podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości i przeciwdziałanie naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości,
  • podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości,
  • podejmowanie działań na rzecz respektowania praw osób posługujących się językiem regionalnym, w rozumieniu art. 19 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

 

Obsługę administracyjno-organizacyjną Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań, zapewnia Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.