Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Małgorzata Koszewska

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 110
tel. 81-74-24-108
e-mail: mkoszewska [at] lublin.uw.gov.pl

 

Do podstawowych obowiązków pełnomocnika należy:

  • realizacja obowiązków wynikających z przepisów aktów prawnych właściwych dla zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;
  • opracowanie i wdrożenie procedur reagowania na incydenty komputerowe;
  • identyfikowanie i prowadzanie cyklicznych analiz ryzyka;
  • przygotowanie planów awaryjnych oraz ich testowanie;
  • opracowanie procedur zapewniających informowanie właściwych zespołów CERT o:
    a) wystąpieniu incydentów komputerowych;
    b) zmianie lokalizacji jednostki organizacyjnej, danych kontaktowych, itp.