Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Gospodarki Wodnej i Bezpieczeństwa Powodziowego

Mirosław Woźniak
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 133
tel. 81-74-24-318
e-mail: mwozniak [at] lublin.uw.gov.pl

 

 

Do podstawowych obowiązków Pełnomocnika należy:

  • podejmowanie i koordynacja przedsięwzięć w zakresie  gospodarowania wodami  oraz poprawy bezpieczeństwa powodziowego na terenie województwa lubelskiego;
  • analiza aktualnego stanu prawnego pod kątem ochrony przeciwpowodziowej województwa lubelskiego;
  • współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo powodziowe;
  • prezentowanie stanowiska Wojewody Lubelskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej województwa lubelskiego;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu informacji na temat bezpieczeństwa powodziowego na terenie województwa lubelskiego.
     

 

Pełnomocnik  w zakresie realizowanych zadań współpracuje z dyrektorem Wydziału Środowiska i Rolnictwa oraz dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.