Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Koordynacji w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie Działań Podejmowanych w związku z Organizacją Szpitala Tymczasowego dla województwa lubelskiego, przeznaczonego dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2

 
Andrzej Osipowski
ul. Lubomelska 1/3, 20-072 Lublin
pok. 1017
e-mail: aosipowski [at] lublin.uw.gov.pl

 

Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:

  • koordynowanie działań podejmowanych przez komórki organizacyjne Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w związku z Organizacją Szpitala Tymczasowego dla województwa lubelskiego, przeznaczonego dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 oraz wydawanie poleceń w ramach udzielonego pełnomocnictwa dla kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu;
  • ścisła współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją Szpitala Tymczasowego;
  • ścisła współpraca z Pełnomocnikiem Wojewody Lubelskiego do Spraw Organizacji Szpitala Tymczasowego dla województwa lubelskiego, przeznaczonego dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 oraz Pełnomocnikami Wojewody Lubelskiego do Spraw Organizacji Udzielania Świadczeń Medycznych w Szpitalu Tymczasowym dla województwa lubelskiego, przeznaczonym dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji na temat podejmowanych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie działań związanych z Organizacją Szpitala Tymczasowego.

 

Obsługę administracyjno-organizacyjną Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań zapewnia Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.