Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw koordynowania działań w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na terenie województwa lubelskiego

Marcin Montusiewicz

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
e-mail: mmontusiewicz [at] lublin.uw.gov.pl

 
Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:

  • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych;
  • monitorowanie działań podejmowanych przez gminy na terenie województwa lubelskiego w zakresie dystrybucji paliwa stałego;
  • pozyskiwanie informacji od importerów o posiadanych zasobach węgla kamiennego i możliwości jego dystrybucji do gmin województwa lubelskiego;
  • pozyskiwanie informacji od jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zapotrzebowania na paliwo stałe na terenie województwa lubelskiego i przekazywanie tych informacji do importerów paliwa stałego;
  • przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego informacji o dystrybucji węgla kamiennego (ewentualnie ułatwianie kontaktów bądź pośredniczenie w kontaktach między jednostkami samorządu terytorialnego a importerami);
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu opinii, uwag i propozycji rozwiązań w zakresie dystrybucji węgla kamiennego w województwie lubelskim;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań;
  • kierowanie Zespołem do spraw koordynowania działań w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na terenie województwa lubelskiego.