Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Kultury Ludowej, Rękodzieła Ludowego i Artystycznego

 

Zdzisław Podkański

 

 

 

Do podstawowych obowiązków pełnomocnika należy:

  • współpraca ze związkami i organizacjami twórczymi, społecznymi, kulturalnymi, w tym towarzystwami regionalnymi i Kołami Gospodyń Wiejskich na terenie województwa lubelskiego;
  • współpraca z instytucjami, w tym uczelniami wyższymi, w zakresie kultury i sztuki ludowej;
  • współpraca z mediami w zakresie spraw kultury i sztuki ludowej;
  • inicjowanie działań i współpraca w opracowywaniu projektów służących ochronie dziedzictwa narodowego oraz aktywizacji środowisk społeczno-kulturalnych;
  • reprezentowanie Wojewody Lubelskiego w zakresie inicjatyw twórczych, wydarzeń kulturalnych o charakterze ludowym;
  • promowanie kultury i sztuki ludowej oraz rękodzieła ludowego i artystycznego;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji na temat spraw kultury i sztuki ludowej.