Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Młodzieży

 

Sebastian Paul

 

 

Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:

  • inicjowanie działań zmierzających do poprawy warunków życia ludzi młodych wkraczających w dorosłe życie na terenie województwa lubelskiego;
  • opiniowanie i udział w opracowywaniu projektów dokumentów dotyczących spraw młodzieży na terenie województwa lubelskiego;
  • współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz młodzieży, w tym ich integrowanie oraz zachęcanie do kooperacji;
  • współpraca z młodzieżowymi radami działającymi na terenie województwa lubelskiego;
  • wspieranie inicjatyw związanych z oświatą, kulturą, sportem i rozrywką, podejmowanych na rzecz młodzieży;
  • propagowanie postaw, w tym za pośrednictwem mediów, służących wsparciu i promocji młodzieży;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji na temat warunków życia młodzieży na terenie województwa lubelskiego.