Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Monitorowania Zadań o Charakterze Inwestycyjnym

 
Bartosz Janik
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

pok. 174

tel : 81-74-24-529

e-mail: bjanik [at] lublin.uw.gov.pl
 
 
Do podstawowych obowiązków Pełnomocnika należy:

  • monitorowanie zadań o charakterze inwestycyjnym realizowanych przez komórki organizacyjne Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie;
  • identyfikowanie możliwych ryzyk dla prawidłowej realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym oraz sygnalizowanie dyrektorom właściwych wydziałów działań, które pozwolą zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w ich realizacji;
  • udział w spotkaniach poświęconych realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym na terenie województwa lubelskiego – wyłącznie na podstawie otrzymanego polecenia lub za zgodą Wojewody Lubelskiego;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji na temat stanu realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie oraz sygnalizowanie ewentualnych zagrożeń.

 
 
Pełnomocnik w zakresie realizowanych zadań podlega Wojewodzie Lubelskiemu.
 
Obsługę organizacyjno-administracyjną Pełnomocnika w zakresie realizowanych zadań zapewnia Biuro Wojewody Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.