Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Nauki i Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na Lubelszczyźnie

 
Mieczysław Ryba
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 174
tel. 81-74-24-529
e-mail: mryba@lublin.uw.gov.pl
 
 
Do podstawowych obowiązków pełnomocnika należy:

  • podejmowanie działań inicjujących oraz wspierających rozwój nauki i szkolnictwa wyższego na Lubelszczyźnie;
  • współpraca z instytucjami naukowymi działającymi na Lubelszczyźnie, w tym w szczególności ze szkołami wyższymi;
  • współpraca z Lubelskim Kuratorem Oświaty, w szczególności w zakresie realizacji polityki oświatowej państwa,
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji na temat nauki i rozwoju szkolnictwa wyższego na Lubelszczyźnie.