Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Nauki i Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na Lubelszczyźnie

dr hab. prof. KUL Mieczysław Ryba

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 160
tel. 81-74-24-199
e-mail: mryba [at] lublin.uw.gov.pl

 

 

Do podstawowych obowiązków pełnomocnika należy:

  • podejmowanie działań inicjujących oraz wspierających rozwój nauki i szkolnictwa wyższego na Lubelszczyźnie;
  • współpraca z instytucjami naukowymi działającymi na Lubelszczyźnie, w tym w szczególności ze szkołami wyższymi;
  • współpraca z Lubelskim Kuratorem Oświaty, w szczególności w zakresie realizacji polityki oświatowej państwa,
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji na temat nauki i rozwoju szkolnictwa wyższego na Lubelszczyźnie.