Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów

Waldemar Podsiadły
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 159
tel. 81-74-24-780
e-mail: wpodsiadly [at] lublin.uw.gov.pl
 

Do podstawowych obowiązków Pełnomocnika należy:

  • inicjowanie i prowadzenie spraw związanych z ochroną pamięci narodowej na obszarze województwa lubelskiego i współpraca w tym zakresie z Instytutem Pamięci Narodowej, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie;
  • koordynowanie organizacji świąt państwowych, imprez i uroczystości państwowych, ważnych rocznic związanych z walką i męczeństwem narodu polskiego na terenie województwa lubelskiego;
  • reprezentowanie Wojewody Lubelskiego podczas uroczystości patriotycznych i rocznicowych organizowanych na terenie województwa lubelskiego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje kombatanckie i społeczne;
  • współpraca z organizacjami kombatanckimi i wspieranie ich działań;
  • współpraca z mediami w celu prezentacji problematyki pamięci narodowej oraz problematyki kombatanckiej;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji z zakresu realizowanych spraw.

 

Waldemar Podsiadły od 11 maja 2017 r. pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN.

 

Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa jest ciałem opiniodawczo-doradczym, w którego skład wchodzi 25 członków: samorządowców, działaczy społecznych, naukowców.