Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Organizacji i Koordynacji Funkcjonowania Wojewódzkiego Magazynu Darów na terenie województwa lubelskiego

 
Andrzej Tomasiak
ul. Lubomelska 1/3, 20-072 Lublin
e-mail: atomasiak [at] lublin.uw.gov.pl
 
 
Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:
 
1. Współudział w procesie tworzenia i zabezpieczenia obiektów wchodzących w skład Wojewódzkiego Magazynu Darów na terenie województwa lubelskiego, zwanego dalej „Wojewódzkim Magazynem Darów”;
 
2. Organizacja pracy Wojewódzkiego Magazynu Darów w sposób umożliwiający prawidłowe:

  • weryfikowanie awizacji przesyłek,
  • zabezpieczenie procesów magazynowych,
  • przechowywanie otrzymywanych darów,
  • potwierdzanie terminów realizacji dostawy,
  • przygotowanie i wysyłanie darów;

 
3. Zgłaszanie zapotrzebowania zabezpieczenia logistycznego i technicznego, niezbędnego do zapewnienia właściwego funkcjonowania Wojewódzkiego Magazynu Darów, do Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do spraw Logistyki i Wsparcia Technicznego realizacji zadań związanych z udzielaną pomocą obywatelom Ukrainy na terenie województwa lubelskiego;
 
4. Ścisła współpraca z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych;
 
5. Przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu oraz Dyrektorowi Generalnemu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie bieżących informacji na temat podejmowanych działań oraz problemów związanych z organizacją i funkcjonowaniem Wojewódzkiego Magazynu Darów.