Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Organizacji Szpitala Tymczasowego dla województwa lubelskiego przeznaczonego dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2

 
dr n. o zdr. Magdalena Czarkowska
 
Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:

  • opracowanie, przy współpracy z podmiotami zaangażowanymi w organizację szpitala tymczasowego, harmonogramu działań związanych z utworzeniem szpitala tymczasowego dla województwa lubelskiego;
  • koordynowanie działań zmierzających do utworzenia szpitala tymczasowego dla województwa lubelskiego;
  • ścisła współpraca z Pełnomocnikami Wojewody Lubelskiego do Spraw Organizacji Udzielania Świadczeń Medycznych w Szpitalu Tymczasowym dla województwa lubelskiego, przeznaczonym dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji na temat podejmowanych działań związanych z utworzeniem szpitala tymczasowego dla województwa lubelskiego, przeznaczonego dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

 
Obsługę administracyjno-organizacyjną Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie.