Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Organizacji Transportu i Koordynacji Przewozu Obywateli Ukrainy do ośrodków pobytowych

 
Paweł Paszko
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
e-mail: ppaszko [at] lublin.uw.gov.pl
 
 
Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:

  • zapewnienie przewozów obywateli Ukrainy z Punktów Recepcyjnych, zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego, odpowiedzialnych za obsługę cudzoziemców i kierowanie ich do ośrodków pobytowych;
  • organizacja i koordynowanie pozyskiwania, tworzenia i zarządzania bazą informacji o dostępnym taborze transportowym;
  • organizacja i koordynowanie sprawnego kierowania jednostek transportowych do Punktów Recepcyjnych, celem transportu obywateli Ukrainy do ośrodków pobytowych;
  • ścisła współpraca z Pełnomocnikami Wojewody Lubelskiego ustanowionymi do spraw koordynacji obsługi obywateli Ukrainy w Punktach Recepcyjnych na terenie województwa lubelskiego, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa lubelskiego, służbami zaangażowanymi w niniejsze zadanie, w tym m.in. z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji oraz przedsiębiorcami i osobami fizycznymi oferującymi pomoc w zakresie przewozu osób – w zakresie organizacji przewozów;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu oraz Dyrektorowi Generalnemu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie bieżących informacji na temat podejmowanych działań oraz problemów związanych z organizacją transportu i koordynacji Przewozu Obywateli Ukrainy do miejsca zakwaterowania.