Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Organizacji Udzielania Świadczeń Medycznych w szpitalu tymczasowym dla województwa lubelskiego przeznaczonym dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2

 
dr n. med. Grażyna Semczuk
 
 
Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:

  • organizacja udzielania świadczeń medycznych w szpitalu tymczasowym dla województwa lubelskiego, przeznaczonym dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • koordynowanie działań zmierzających do sprawnego i efektywnego udzielania świadczeń medycznych przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony pacjentów i personelu;
  • ścisła współpraca z Pełnomocnikiem Wojewody Lubelskiego do Spraw Organizacji Szpitala Tymczasowego dla województwa lubelskiego, przeznaczonego dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji na temat podejmowanych działań związanych z organizacją udzielania świadczeń medycznych w szpitalu tymczasowym dla województwa lubelskiego, przeznaczonym dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

 
Obsługę administracyjno-organizacyjną Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań zapewnia Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.