Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Organizacji Uroczystości Związanych z 450. Rocznicą Unii Lubelskiej

 
 
Do podstawowych obowiązków Pełnomocnika należy:

  • współpraca w zakresie przygotowań do organizacji obchodów 450. rocznicy Unii Lubelskiej z podmiotami zewnętrznymi, przedstawicielami samorządu, świata nauki i kultury oraz pracownikami Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie;
  • udział w spotkaniach dotyczących organizacji uroczystości związanych z obchodami 450. rocznicy Unii lubelskiej – za zgodą Wojewody Lubelskiego;
  • zgłaszanie propozycji do programu uroczystości obchodów - wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ich z Wojewodą Lubelskim,
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji na temat przygotowań związanych z uroczystością obchodów 450. rocznicy Unii Lubelskiej.

 
Obsługę organizacyjno-administracyjną Pełnomocnika w zakresie realizowanych zadań zapewnia Biuro Wojewody Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
 
Pełnomocnictwo obowiązuje do dnia zakończenia czynności związanych z organizacją uroczystości związanych z 450 rocznicą Unii Lubelskiej.