Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Partnerstwa Wschodniego

Jacek Szczot

tel. 601 289 645

e-mail: jszczot [at] lublin.uw.gov.pl

 

 

Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:

 

  • inicjowanie kontaktów oraz koordynacja współpracy Wojewody Lubelskiego z przedstawicielami instytucji województw ściany wschodniej Polski oraz krajami Partnerstwa Wschodniego;
  • opracowywanie propozycji rozwiązań mających na celu rozszerzanie współpracy między Wojewodą Lubelskim a wschodnimi partnerami – w szczególności w kwestiach związanych z kulturą i nauką na terenie województwa lubelskiego;
  • reprezentowanie Wojewody Lubelskiego na ważnych wydarzeniach dotyczących problematyki Partnerstwa Wschodniego – wyłącznie na podstawie otrzymanego polecenia lub za zgodą Wojewody Lubelskiego;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.