Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Programu Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022

 

Waldemar Podsiadły
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81-74-24-780
e-mail: wpodsiadly [at] lublin.uw.gov.pl

 
 
Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:
 

  • współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Zespołem Międzyresortowym, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Koordynatorem Programu, Zespołem Programowym oraz Biurem Programu „Niepodległa” w zakresie realizacji Programu;
  • przygotowywanie sprawozdań cząstkowych i przekazywanie ich do Koordynatora Programu;
  • przekazywanie Koordynatorowi i Biuru informacji dotyczących bieżącego stanu realizacji poszczególnych projektów;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji na temat podejmowanych działań związanych z realizacją Programu.

 
Obsługę administracyjno-organizacyjną Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań zapewnia Biuro Wojewody Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.