Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Równego Traktowania

 Agnieszka Kowalska - Głowiak

 ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin

 pok. 121

 tel.: 81-53-23-811 w.613

 e - mail: akg [at] lublin.luw.gov.pl

 

 

Do podstawowych obowiązków Pełnomocnika należy:

 

  • podejmowanie działań na rzecz równego traktowania na terenie województwa lubelskiego oraz w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie;
  • współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania;
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji;
  • współpraca z Dyrektorem Generalnym Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakresie przestrzegania zasad równego traktowania przy realizacji Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Urzędu;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji na temat podejmowanych działań.