Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Rozwoju Edukacji Historycznej

 
Bartosz Czajka
 
 
Do podstawowych obowiązków Pełnomocnika należy:

  • podejmowanie działań inicjujących oraz wspierających rozwój edukacji historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych metod nauczania historii w województwie lubelskim;
  • wspomaganie prac analitycznych, studialnych i promocyjnych dotyczących nowych kierunków rozwoju edukacji historycznej w województwie lubelskim;
  • współpraca z Lubelskim Kuratorem Oświaty w zakresie organizowanych na terenie województwa lubelskiego inicjatyw na rzecz podnoszenia świadomości historycznej wśród dzieci i młodzieży;
  • współpraca z Pełnomocnikiem Wojewody Lubelskiego do Spraw Rozwoju Edukacji w zakresie realizacji polityki oświatowej państwa, ze szczególnym uwzględnieniem reformy nauczania historii oraz z Pełnomocnikiem Wojewody Lubelskiego do Spraw Nauki i Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na Lubelszczyźnie w celu inicjowania wspólnych działań;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji na temat poziomu rozwoju edukacji historycznej na Lubelszczyźnie.

 
Obsługę organizacyjno-administracyjną Pełnomocnika w zakresie realizowanych zadań zapewnia Biuro Wojewody Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.