Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Paweł Paszko
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-780
e-mail: ppaszko [at] lublin.uw.gov.pl
 
 
Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:

  • monitorowanie poziomu korzystania przez jednostki samorządu terytorialnego z dofinansowania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w województwie lubelskim oraz współpraca w tym zakresie z dyrektorem Wydziału Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie;
  • nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w celu realizacji programu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w województwie lubelskim;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu opinii, uwag i propozycji rozwiązań dotyczących rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w województwie lubelskim;
  • reprezentowanie Wojewody Lubelskiego w czasie ważnych wydarzeń dotyczących problematyki rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 
Obsługę administracyjno-organizacyjną Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań zapewnia Wydział Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.