Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Rozwoju Regionalnego

Kinga Kasprzak

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

pok. 60

tel : 81-74-24-571

e-mail: kkasprzak [at] lublin.uw.gov.pl

 

 

Do podstawowych obowiązków Pełnomocnika należy:

 

  • podejmowanie i koordynowanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju infrastruktury na terenie województwa lubelskiego;
  • współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie stanu infrastruktury drogowej oraz budowy dróg na terenie województwa lubelskiego;
  • inicjowanie i monitorowanie działań mających na celu zaktywizowanie rozwoju regionu, zwiększenie konkurencyjności oraz zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju regionu;
  • inicjowanie i koordynowanie działań informacyjnych dotyczących kształtowania się sytuacji gospodarczej i infrastrukturalnej województwa;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu analiz i informacji na temat rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego województwa lubelskiego.