Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Rozwoju Służby Zdrowia

 

Piotr Kaliszewski

 

 

Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:

 

  • analizowanie czynników rozwoju służby zdrowia pod kątem uwarunkowań społeczno-ekonomicznych województwa lubelskiego oraz przedstawianie wojewodzie lubelskiemu wniosków w tym zakresie;
  • monitorowanie i wspieranie działań rozwojowych w służbie zdrowia na terenie województwa lubelskiego;
  • współpraca z Wydziałem Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakresie realizacji zadań dotyczących celowości inwestycji w sektorze zdrowia;
  • współpraca z podmiotami realizującymi zadania zdrowia publicznego w zakresie rozwoju służby zdrowia na terenie województwa lubelskiego;
  • przedstawianie wojewodzie lubelskiemu opinii, uwag i propozycji rozwiązań na temat rozwoju służby zdrowia w województwie lubelskim;
  • reprezentowanie wojewody lubelskiego na ważnych wydarzeniach dotyczących problematyki rozwoju służby zdrowia – wyłącznie na podstawie otrzymanego polecenia lub za zgodą Wojewody Lubelskiego;
  • przedstawianie wojewodzie lubelskiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 

Obsługę administracyjno-organizacyjną Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań zapewnia Biuro Wojewody Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.