Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Rozwoju Turystyki w Województwie Lubelskim

 

Mariusz Wicik

tel. 783 779 252

 

 

Do podstawowych obowiązków Pełnomocnika należy:

  • monitorowanie działań podejmowanych na terenie województwa lubelskiego w zakresie rozwoju turystyki;
  • określanie regionalnych priorytetów rozwoju i promowania turystyki na obszarze województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kazimierz Dolny, Lublin, Zamość oraz Roztocza;
  • współpraca z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami w zakresie dotyczącym rozwoju i promocji turystyki na terenie województwa lubelskiego;
  • podejmowanie działań służących promowaniu walorów turystycznych województwa lubelskiego – ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kazimierz Dolny, Lublin, Zamość oraz Roztocza – oraz produktów lokalnych;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu opinii, uwag i propozycji rozwiązań w zakresie rozwoju turystyki w województwie lubelskim;
  • reprezentowanie Wojewody Lubelskiego na ważnych wydarzeniach dotyczących problematyki turystycznej w regionie – wyłącznie na podstawie otrzymanego polecenia lub za zgodą Wojewody Lubelskiego;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

 

 

Obsługę administracyjno-organizacyjną Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań zapewnia Biuro Wojewody Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.