Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Konrad Sawicki

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

pok. 172

tel. 81-74-24-495

e-mail: ksawicki [at] lublin.uw.gov.pl

 

 

Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:

  • współpraca z Dyrektorem Wydziału Infrastruktury oraz wyznaczonym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie koordynatorem realizacji zadań w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, zwanego dalej Programem, przy organizacji i przeprowadzaniu naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu;
  • monitorowanie realizacji Programu w województwie lubelskim;
  • współpraca z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim w zakresie wspierania rozwoju infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu opinii, uwag i propozycji rozwiązań na temat możliwości rozwoju infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym, w tym z zakresu budowy, przebudowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych w województwie lubelskim;
  • reprezentowanie Wojewody Lubelskiego na ważnych wydarzeniach dotyczących problematyki rozwoju infrastruktury drogowej – wyłącznie na podstawie otrzymanego polecenia lub za zgodą Wojewody Lubelskiego;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 

 

 

Obsługę administracyjno-organizacyjną Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań zapewnia Wydział Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.