Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich

 
Kamila Grzywaczewska
e-mail: kamilabitkowska [at] gmail.com
 

 
Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:
 

  • nawiązywanie i rozwijanie współpracy z kołami gospodyń wiejskich działającymi w województwie lubelskim;
  • wspieranie działań podejmowanych przez koła gospodyń wiejskich na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • propagowanie wdrażanych inicjatyw mających na celu wspieranie działalności kół gospodyń wiejskich oraz współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w tym zakresie;
  • reprezentowanie Wojewody Lubelskiego na wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem kół gospodyń wiejskich – wyłącznie na podstawie otrzymanego polecenia lub za zgodą Wojewody Lubelskiego;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 

Obsługę administracyjno-organizacyjną Pełnomocnika zapewnia Biuro Wojewody Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.