Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Ludwik Roman Sikora
 

Do podstawowych obowiązków Pełnomocnika należy:

  • organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami pożytku publicznego;
  • organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi oraz reprezentowanie Wojewody Lubelskiego na konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki sektora pozarządowego;
  • przygotowywanie projektów programów współpracy Wojewody Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
  • koordynowanie działań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowanej przez komórki organizacyjne Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz jednostki rządowej administracji zespolonej województwa lubelskiego;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji w obszarze organizacji pożytku publicznego.