Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Współpracy Z Ukrainą

Włodzimierz Osadczy
wlodos [at] yahoo.com
 
Do podstawowych obowiązków Pełnomocnika należy:

  • współpraca z podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w tym przedstawicielstwami dyplomatycznymi Ukrainy, przedstawicielami władz lokalnych oraz rządowych Polski i Ukrainy, w zakresie spraw społeczno-gospodarczych oraz kulturalnych;
  • inicjowanie kontaktów oraz koordynacja współpracy z przedstawicielami strony ukraińskiej;
  • opracowywanie propozycji rozwiązań mających na celu zacieśnianie współpracy polsko-ukraińskiej na terenie województwa lubelskiego;
  • podejmowanie inicjatyw popularyzujących Ukrainę i dobrosąsiedzkie relacje
    ze stroną ukraińską wśród mieszkańców województwa lubelskiego;
  • analizowanie i ocena sytuacji społeczno-gospodarczej na Ukrainie i bieżące informowanie Wojewody Lubelskiego o wynikach analiz i ocen;
  • opracowywanie informacji i analiz dotyczących współpracy na terenie województwa lubelskiego z przedstawicielami strony ukraińskiej oraz przedstawianie ich Wojewodzie Lubelskiemu.