Petycja obywatelska z wezwaniem do udzielenia odpowiedzi

Podmiot wnoszący: 

Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji

Data złożenia: 

28.02.2017

Wydział/wydziały rozpatrujące: 

Przewidywany termin rozpatrzenia: 

28.05.2017

Sposób rozpatrzenia: 

Zainteresowanym udzielono odpowiedzi dnia 16.03.2017 r.