Pobyt w Polsce

Легальне перебування на території Польщі
 
Громадяни України, а також їх чоловіки (дружини), які внаслідок російської агресії покинули свою Батьківщину, можуть перебувати на території Польщі легально впродовж 18 місяців. Це стосується осіб, які прибули до Польщі безпосередньо з України після 24 лютого 2022 р. і хочуть залишитися у нашій країні.
 
Що я повинен/повинна зробити, щоб легально перебувати у Польщі ?
Якщо Ви – громадянин/громадянка України, то Ви перебуваєте у нашій країні легально за таких умов:
Ви в'їхали до Польщі після 24 лютого 2022 р. безпосередньо з України,
Під час проходження прикордонного контролю Вас – у пункті перетину кордону – зареєстрував комендант Прикордонної служби.
Якщо Ви – особа, яка відповідає всім переліченим вище умовам, Ви можете перебувати у Польщі легально впродовж 18 місяців.
 
Що я повинен/повинна зробити, щоб перебувати у Польщі легально, якщо під час проходження прикордонного контролю Комендант Прикордонної служби – у пункті перетину кордону – не зареєстрував мене?
Ви повинні подати клопотання про надання персонального номера PESEL у муніципалітет міста, до якого Ви приїхали або в управління ґміни, на території якої Ви перебуваєте. Це необхідно зробити впродовж 60 днів від дати в’їзду до Польщі.
 
Як я можу продовжити термін дійсності документів, якщо в мене вже є?
Якщо Ваше перебування у Польщі вважається або вважалося легальним, Ви одержите дозвіл на тимчасове проживання. Щоб його отримати, Ви повинні подати клопотання. Після прийняття рішення про видачу Вам дозволу на тимчасове проживання, Ви маєте право проживати у Польщі впродовж 3 років від дати, що буде вказана у рішенні. Таке клопотання можна подати не раніше завершення 9-місячного терміну від дати легального в’їзду до Польщі, але не пізніше, аніж впродовж 18 місяців, починаючи від 24 лютого 2022 р. (не пізніше 24 серпня 2023 р.).
 
Як одержати персональний номер PESEL?
Подайте клопотання у муніципалітет міста або в управління ґміни. До клопотання додайте фотографію. Під час подачі документів у Вас візьмуть відбиток пальця (це не стосується дітей віком до 12 років). Після отримання номера PESEL Ви можете одержати також Довірений профіль. 
 
З актуальними інформаціями для громадян України можна ознайомитися на сайті: ua.gov.pl.
 
Legalny pobyt w Polsce

Obywatele Ukrainy, a także ich mężowie (żony), którzy opuścili ojczyznę w wyniku agresji rosyjskiej, mogą legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Dotyczy to osób, które przyjechały do ​​Polski bezpośrednio z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku i chcą pozostać w naszym kraju.
 
Co powinienem / powinienem zrobić, aby legalnie przebywać w Polsce?
Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, przebywasz w naszym kraju legalnie pod następującymi warunkami:

  • Wjechałeś do Polski po 24 lutego 2022 bezpośrednio z Ukrainy,
  • Podczas kontroli granicznej zostałeś zarejestrowany na przejściu granicznym przez komendanta Straży Granicznej.

Jeżeli jesteś osobą, która spełnia wszystkie powyższe warunki, możesz legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy.
 
Co powinienem / powinienem zrobić, aby przebywać w Polsce legalnie, jeśli Komendant Straży Granicznej - na przejściu granicznym - nie zarejestrował mnie podczas kontroli granicznej?
 
Musisz wystąpić o nadanie numeru PESEL w gminie miasta, do którego przyjechałeś lub w administracji gminy, w której się znajdujesz. Należy to zrobić w ciągu 60 dni od daty wjazdu do Polski.
 
Jak mogę przedłużyć ważność dokumentów, jeśli już je posiadam?

Jeżeli Twój pobyt w Polsce zostanie uznany lub uznany za legalny, otrzymasz zezwolenie na pobyt czasowy. Aby to uzyskać, musisz złożyć wniosek. Po wydaniu decyzji o udzieleniu Ci zezwolenia na pobyt czasowy masz prawo przebywać w Polsce przez 3 lata od daty określonej w decyzji. Wniosek taki można złożyć nie wcześniej niż do końca 9-miesięcznego okresu od dnia legalnego wjazdu do Polski, ale nie później niż w ciągu 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r. (nie później niż 24 sierpnia 2023 r.).
 
Jak uzyskać osobisty numer PESEL?

Złóż wniosek do rady miasta lub administracji gminy. Dodaj zdjęcie do prośby. Odciski palców zostaną pobrane (nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia). Po otrzymaniu numeru PESEL możesz również otrzymać Profil Zaufany. 
 
Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.
 
Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.
 
Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl.