Pomoc finansowa

 
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) otworzył specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze na pomoc Ukrainie. Środki trafią bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy, który przeznaczy je na potrzebne działania. Wpłat na konto należy dokonywać w złotych polskich.
 
Środki należy wpłacać na numer rachunku: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002
Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy
Odbiorca przelewu: Narodowy Bank Ukrainy
 
 
Zbiórka pieniężna - Polska Akcja Humanitarna
Zbiórka na pomoc bezpośrednią (żywność i inne formy wsparcia) dla ludzi, którzy muszą uciekać ze swoich domów. Wsparcie obejmie osoby pozostające na Ukrainie i uchodźców w Polsce.
 
Zbiórka pieniężna - Polski Czerwony Krzyż
Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.
 
Zbiórka pieniężna - Unicef
Zebrane środki przekazane zostaną na zapewnienie dzieciom m.in. bezpiecznych schronień i wsparcia psychologicznego, opieki medycznej, czystej wody i środków higienicznych.
 
Zbiórka pieniężna - Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Pomoc zbiórka dla opuszczonych dzieci i rodzin zastępczych na Ukrainie.
 
Zbiórka pieniężna - Caritas Polska
Zebrane środki zostaną wykorzystane do zakupu artykułów pierwszej potrzeby oraz wsparcie psychologiczne dla pokrzywdzonych w wyniku wojny.
 
Zbiórka na armię - Narodowy Bank Ukrainy
Zbiórka pieniędzy na finansowanie Sił Zbrojnych Ukrainy - zakup niezbędnego sprzętu. 
 
Zbiórka na pomoc medyczną dla żołnierzy
Zbiórka prowadzona przez Batalion Medyczny "Hospitalieri". Pieniądze zostaną przeznaczone na działania medyczne prowadzone na froncie na Ukrainie.
 
Zbiórka pieniężna - Fundacja Ukraina
Zebrane środki będą przeznaczone na wsparcie Ukrainy oraz potrzeby uchodźców z Ukrainy.
 
Zbiórka "Solidarni z Ukrainą" - Fundacja Nasz Wybór
Zebrane środki przekażemy ukraińskim organizacjom zajmującymi się pomocą humanitarną. Osoby tam pracujące wiedzą najlepiej, jakiego wsparcia Ukraińcy potrzebują w tych trudnych chwilach.
 
Zbiórka pieniężna - Fundacja Mały Duży Człowiek
Wszystkie środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup odzieży, pampersów, jedzenia, kocy, butelek, mleka modyfikowanego i innych niezbędnych do przetrwania produktów dla dzieci. Dary zostaną przekazane do Urzędu Miasta Łodzi i przetransportowane bezpośrednio na Ukrainę.
 
Kup "cegiełkę" na pomoc dla Ukrainy - Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej na Allegro
Cegiełki Polkiego Centrum Pomocy Międzynarodowej dostępne na Allegro. Dochód z cegiełek przeznaczony zostanie na pomoc humanitarną, ewakuację ludności Ukrainy oraz wsparcie psychologiczne dla dzieci.
 
Zbiórka pieniężna Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej
Pomoc kierowana do mieszkańców wsi i miast na wschodzie Ukrainy. Bezpośrednio na miejscu działa nasz Partner. Pierwsze pakiety pomocy humanitarnej oraz wsparcie psychologiczne dotarły już do ludzi na obszarach dotkniętych ostrzałem.
 
Zbiórka pieniężna Polskiej Pomocy Medycznej
Zbiórka na pomoc medyczną na Ukrainie.