Pomoc medyczna

 

Jak korzystać z publicznej opieki zdrowotnej w Polsce/Як можна скористатися з державної медичної допомоги у Польщі

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i przybyłeś do Polski 24 lutego 2022 r. lub później, masz prawo do bezpłatnej publicznej opieki zdrowotnej w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Dotyczy to również nieletnich.

Якщо ви є громадянином України і прибули до Польщі 24 лютого 2022 року або пізніше, ви маєте право на безкоштовне державне медичне обслуговування у Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Це стосується і неповнолітніх.

 

Jak korzystać z leków refundowanych w Polsce/Як ви можете скористатися відшкодовуваними ліками в Польщі

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i przybyłeś do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. w wyniku rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainie, będziesz miał prawo do używania leków refundowanych w Polsce na podstawie specjalnego prawa, na tych samych warunkach jako obywatele polscy. Dotyczy to również nieletnich.

Якщо ви є громадянином України і прибули до Польщі не раніше 24 лютого 2022 року в результаті російської військової агресії в Україні, ви матимете право на використання ліків, які відшкодовуються в Польщі на підставі спеціального закону, на тих самих умовах, що і громадяни Польщі. Це стосується також і неповнолітніх.

 

Ogłoszenie zasad zatrudniania personelu medycznego z Ukrainy w Polsce/Оголошення про правила працевлаштування медичного персоналу з України в Польщі

 

Zawiadomienie o szczepieniu dzieci, które przekroczyły granicę RP z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju/Повідомлення про проходження вакцинації дітей, які перейшли кордон Республіки Польщі з Україною у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави

 

Szczepienia przeciwko Covid-19 cudzoziemcom - obywatelom Ukrainy/Вакцинація проти Covid-19 іноземців – громадян України

 

Powiadomienie o wyjaśnieniu harmonogramów szczepień przeciwko COVID-19 dla obywateli Ukrainy/Повідомлення про уточнення графіків вакцинації проти COVID-19 для громадян України

 

Wytyczne dotyczące procedury szczepienia dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju/Настанови щодо порядку проведення щеплень дітям з України у зв'язку зі збройним конфліктом у цій країні

 

Słownik terminów medycznych/Словник медичних термінів

 

Pomoc w nocy i w weekendy po ukraińsku/Допомога в нічний час і у вихідні дні українською
Телеплатформа першого контакту (ТПК) українською мовою доступна за номером: 800 137 200. Дзвінок безкоштовний

 

Aplikacja, która pomoże porozumieć się pacjentom z Ukrainy z lekarzami w Polsce /Додаток LikarPL допоможе вашому лікарю швидко діагностувати стан здоров'я пацієнта та дозволить спілкуватися пацієнту та лікарю, який не говорить українською.

 

Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala otrzyma bezpłatną adekwatną pomoc medyczną. Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.
 

 

Zakładka informacyjna w języku ukraińskim dotycząca bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce - Pacjenci z Ukrainy – Пацієнти з України

 

Якщо у Вас виникнуть питання або проблеми, звʼяжіться за безкоштовним номером гарячої лінії Національного фонду здоров’я і виберіть розмову українською мовою. Телефон: 800 190 590

 

Pomoc dzieciom z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi przebywającymi na terytorium Ukrainy

 

Infolinia dot. leczenia dzieci z Ukrainy z chorobami nowotworowymi:

  • w języku polskim i angielskim - 887 662 866
  • w języku ukraińskim - 887 669 934
  • adres e-mail: pomoc [at] ptohd.pl

 

Internetowe Konto Pacjenta jest już dostępne w ukraińskiej wersji językowej. IKP zapewnia stały dostęp do danych medycznych, e-recept i e-skierowań.  

 

 

 

Pomoc dla obywateli Ukrainy zagwarantowana w specustawie. O czym muszą wiedzieć świadczeniodawcy?

 

12 marca 2022 roku weszła w życie, z mocą obowiązywania od 24 lutego 2022 roku, ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej specustawa).
Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, jakie przysługują ubezpieczonym.

 

Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych udzielanych przez świadczeniodawców, na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oraz przez apteki, na podstawie umów na realizację recept, zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Aby wyjaśnić regulacje prawne i odpowiedzieć na wątpliwości Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje tematyczne komunikaty dla świadczeniodawców.

 

Dodatkowe informacje:

Szczepienia przeciw Covid-19 cudzoziemców narodowości ukraińskiej

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) działa w języku ukraińskim