Praca

 

Zatrudnienie w Polsce/Працевлаштування в Польщі

 

 

 

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i legalnie wjechałeś do Polski od 24 lutego 2022 r., możesz pracować w naszym kraju. Nie musisz uzyskiwać zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Wszelkie formalności związane z Twoim legalnym zatrudnieniem ponosi pracodawca.

Якщо ви є громадянином України і легально в’їхали в Польщу з 24 лютого 2022 року, ви можете працювати в нашій країні. Вам не потрібно отримувати дозвіл на роботу для іноземця. Усі формальності, пов’язані з вашим легальним працевлаштуванням, несе роботодавець.


Jeśli jesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto jak pomóc Tobie i Twojej rodzinie znaleźć pracę/Якщо Ви біженець з України? Ось можлива допомога Вам і Вашій родині щодо пошуку роботи


Informacja dla uchodźców z Ukrainy, którzy chcą podjąć pracę w Polsce. Rodzaje ubezpieczeń społecznych w Polsce/Інформація для біженців з України які хочуть розпочати роботу в Польщі. Види соціального страхування в Польщі

 

E-wizyta w ZSS-ZUS/Е-візит до Закладу Соціального Страхування [ЗСС- ЗУС]

 

З 21 березня 2022 року консультанти Національного Фонду Здоров'я (НФЗ) - 800 190 590 - інформують медичний персонал з України щодо правил укладення трудового договору / контракту в польських медичних установах. Зв'язок відбувається українською та польською мовами. Гаряча лінія НФЗ безкоштовна. Вона діє цілодобово, 7 днів на тиждень.

 

Якщо Ви біженець з України? Ви шукаєте роботу?

Використовуйте веб-сайт http://oferta.praca.gov.pl або завантажте мобільний додаток ePraca. 

 

Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Szukasz pracy?

Skorzystaj ze strony http://oferty.praca.gov.pl lub pobierz aplikację mobilną ePraca lub zadzwoń na infolinię pod numer telefonu 19524.

 

 

 

Робота для медичного персоналу з України

 

 

Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

 

Jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy? Zgłoś swoją ofertę pracy:

 

 

Komunikat w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce

 

Numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację dot. możliwości zatrudnienia

 • lekarzy i lekarzy dentystów: +48 532 455 016, +48 532 455 018, +48 532 088 025, +48 539 141 292  
 • pielęgniarek i położnych: +48 539 147 679, +48 883 840 965, +48 539 141 017, +48 883 840 967 
 • ratowników: +48 882 790 624, +48 532 455 023  

 

Оголошення про правила працевлаштування медичного персоналу з України в Польщі

 

Ми надаємо номери телефонів, за якими можна отримати інформацію про можливість працевлаштування

 • лікарів та лікарів-стоматологів: +48 532 455 016, +48 532 455 018, +48 532 088 025, +48 539 141 292
 • медичних сестер та акушерок: +48 883 840 961, +48 883 840 965, +48 539 147 679, +48 539 141 017 
 • рятувальників: +48 882 790 624, +48 532 455 023

 

 

 

 

Obywatel Ukrainy może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy lub wojewódzkiego urzędu pracy obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.

 

Uzyskanie pomocy możliwe jest przez bezpośrednią wizytę w urzędzie pracy lub w formie zdalnej poprzez kontakt telefoniczny z urzędem pracy lub Infolinią „Zielona Linia” – tel. 19524, ale również zapoznanie się z informacjami o poszukiwaniu pracy na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia w wersji językowej dla obywateli Ukrainy https://lang-psz.praca.gov.pl/uk/.

 

Krok 1 – Nawiązanie kontaktu z urzędem pracy lub Zieloną Linią

Doradca klienta

 

Bez konieczności rejestracji w urzędzie pracy obywatel Ukrainy może skontaktować się telefonicznie lub udać się do urzędu pracy, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy) przeprowadzi rozmowę i postara się ustalić sytuację klienta (jego kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, możliwość podjęcia pracy, oczekiwania co do pracy itd.) w celu udzielenia dalszej pomocy.

 

Krok 2 – Uzyskanie pomocy w poszukiwaniu pracy

Pośrednictwo pracy

 

Obywatel Ukrainy może korzystać samodzielnie z Centralnej Bazy Ofert Pracy bez wizyty w urzędzie pracy za pomocą komputera, telefonu lub innych mobilnych urządzeń z dostępem do Internetu (http://oferty.praca.gov.pl). Przeszukiwanie ofert pracy możliwe jest również za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej ePraca (Android oraz iOS). Codziennie w bazie dostępnych jest ok. 70 tys. wolnych miejsc pracy.

 

Obywatel Ukrainy może również skorzystać z pomocy Doradcy klienta, który po zapoznaniu się z jego kwalifikacjami przeszuka Centralną Bazę Ofert Pracy i przekaże informacje o dopasowanych ofertach pracy (dane teleadresowe pracodawcy).

 

Informacja o możliwościach poszukiwania pracy

 

Obywatel Ukrainy może liczyć na uzyskanie informacji w jaki sposób samodzielnie poszukiwać pracy poprzez ogólnodostępne, bezpłatne serwisy z ofertami pracy (np. Pracuj.pl, Jobs.pl itd.).

 

Informacja o możliwościach poszukiwania pracy

 

Pracownik urzędu może również udzielić informacji o możliwości uzyskania pomocy od innych instytucji publicznych/fundacji itd. w razie zgłoszenia takiego oczekiwania przez obywatela Ukrainy.

 

Informacja o zasadach zatrudnienia cudzoziemców

 

Pracownik urzędu może udzielić informacji o zasadach zatrudnienia cudzoziemca, w tym wskazać dostępne informacje w Internecie w języku ukraińskim. Pracownik po zapoznaniu się z sytuacja prawną cudzoziemca (posiadany tytuł pobytowy, ewentualne posiadane zezwolenia na pracę, itp.) może doradzić najlepszy sposób legalizacji pracy i wskazać w jakich urzędach należy załatwić sprawę i kto powinien złożyć wniosek (czy cudzoziemiec czy pracodawca).

 

Poradnictwo zawodowe

 

Obywatel Ukrainy może również skorzystać z usług poradnictwa zawodowego realizowanego przez 340 powiatowe urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w 16 wojewódzkich urzędach pracy. Jest to usługa szczególnie ważna w przypadku osób, które potrzebują pomocy w rozwiązywaniu problemów zawodowych. Pomoc może być świadczona w formie indywidualnego kontaktu pracownika urzędu z osobą potrzebującą pomocy lub za pośrednictwem łącza telefonicznego albo internetowego.

 

Obywatel Ukrainy może otrzymać wsparcie w:

 

 • wyborze odpowiedniego zawodu
 • zmianie kwalifikacji
 • podjęciu pracy
 • zbadaniu swoich kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych
 • zaplanowaniu rozwoju kariery zawodowej.

Ponadto doradcy zawodowi pomogą w zaktualizowaniu informacji o sytuacji na rynku pracy, poinformują o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej, udzielą pomocy w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, dostarczą informacji o innych instytucjach o charakterze pomocowym oraz przekażą informacje dotyczące kompleksowej oferty urzędów pracy. Podczas spotkania z doradcą zawodowym obywatel Ukrainy może również skorzystać z testów psychologicznych oraz testów do badania zainteresowań i uzdolnień ogólnych, których celem jest określenie predyspozycji zawodowych i potencjału zawodowego.

 

Krok 3 – Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna

Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej przez obywatela Ukrainy umożliwi zastosowanie wobec niego pełnego katalogu form pomocy określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Katalog ten obejmuje m.in.:

 • szkolenia zawodowe,
 • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
 • refundację zatrudnienia (prace interwencyjne, roboty publiczne itd.),
 • zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy,
 • refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, itd.strona w budowie

 

 

Jeżeli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy zgłoś swoją ofertę pracy w najbliższym powiatowym urzędzie pracy (lista teleadresowa urzędów https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu) lub poprzez formularz online na stronie https://www.praca.gov.pl

 

Pamiętaj, aby w uwagach oferty dodać komentarz, że oferta skierowana jest do obywateli Ukrainy.

 

Na każdym etapie składania oferty pracy możesz liczyć na wsparcie pracowników urzędów pracy lub konsultantów Zielonej Linii tel. 19524.

 

W celu zgłoszenia oferty pracy przygotuj następujące informacje:

 • nazwę firmy, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej,
 • nazwę stanowiska pracy, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • ogólny zakres obowiązków,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,
 • wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto,
 • datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej,
 • jakie są oczekiwania wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości.

 

Aby zwiększyć dostępność oferty pracy dla obywateli Ukrainy poproś urząd pracy o przetłumaczenie oferty na język ukraiński. Twoja oferta zostanie wprowadzona do systemu teleinformatycznego urzędów pracy i upowszechniona w Centralnej Bazie Ofert Pracy - https://oferty.praca.gov.pl (w tym w języku ukraińskim).

 

Pracodawco pamiętaj!

Na chwilę obecną aby zatrudnić legalnie obywatela Ukrainy musisz uzyskać dla niego jeden z dokumentów tj. zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy możesz uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w terminie 7 dni na okres do 24 miesięcy.
Zezwolenie na pracę możesz uzyskać u właściwego Wojewody w terminie ok. 30 dni na okres do 3 lat.

 

  

praca