Prawo miejscowe

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego jest udostępniany do powszechnego wglądu w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Spokojna 4, pok. 119, 120 , tel. 081-74-24-372, 081-74-24-227) oraz na stronie internetowej pod adresem http://edziennik.lublin.uw.gov.pl