Aktualizacja Wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego.

09.11.2016

 
W dniu 3 listopada 2016 r. Wojewoda Lubelski zatwierdził aktualizację Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego.
Wykaz ten (opracowany zarówno dla pacjentów dorosłych i dzieci) obejmuje świadczenia w następujących dziedzinach medycyny:
1)     chirurgii ogólnej;
2)     chirurgii naczyniowej;
3)     kardiochirurgii;
4)     ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
5)     neurochirurgii;
6)     torakochirurgii;
7)     chirurgii szczękowo-twarzowej;
8)     ginekologii i położnictwa.