Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Informacje na temat Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Informacja na temat postępowania w sprawach dotyczących korekt wniosków na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Wykaz dotacji celowych na realizację w 2018 r. zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 (korekta nr 1)

Wykaz dotacji celowych na realizację w 2018 r. zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Procedury przedkładania wniosków, wyboru zadań do realizacji oraz przekazywania dotacji na realizację w 2018 r. zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”

Procedura przedkładania wniosków, wyboru zadań do realizacji oraz przekazywania dotacji na realizację w 2017 r. zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”

Strony